ชั้นป.6

ประเทศอินโดนีเซีย ด.ญ.วรรณวนัช  มาคุ้ม

ประเทศพม่า  ด.ช.รุ่งโรจน์  สุขสมัย

ประเทศลาว  ด.ช.สุรศักดิ์  เสือเทศ

อาเซียน ด.ญ.สุพัสสรา  อุดหนุน

อาเซียน  ด.ญ.ดาวัลย์  รนขาว

อาเซียน  ด.ญ.ปิ่นมณี  สร้อยสลับ

Advertisements