ชั้นม.1

ปี2554แผ่นพับ ของด.ช.ฉัตรชัย  ไวยวารี หน้า1  หน้า2   แผ่นพับ ของด.ญ.ศิริพร  เรืองศรี หน้า1  หน้า2

————————————————————————————————

ปี2555 ประวัติเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด เครื่องปั้นดินเผา ด.ช.พิสิทธิ์  เครื่องปั้นดินเผา ด.ช.จิรายุ  เครื่องปั้นดินเผา ด.ช.จักรรินทร์

โฆษณา