ชั้นม.2

ปี 2554 วันเข้าพรรษา สุภาษิณี โกมาระเดช ม.2  ปก ภัทราวดี บุญเกิด ม.2  วันแม่ จิราพร สีโสด ม.2   วันแม่ ศิริพร นกบิน ม.2

———————————————————————————————–

ปี2555 ประวัติเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดประวัติเครื่องปั้นดินเผา ฉัตรชัย ม.2

_______________________________________________________

ปี 2556 เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร ด.ช.ชัชวาล ปรีดา

Advertisements