วิดีโอ

การใชคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง  คลิก
http://www.youtube.com/watch?v=x-G4fJktaHc&feature=related

เด็กดีเรียนคอม คลิก
http://www.youtube.com/watch?v=kA4HbONOIOo&feature=related

คอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง
http://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU

เมาส์ของฉัน คลิก
http://www.youtube.com/watch?v=a8o66yuNHMA&feature=related

คีย์บอร์ดของฉัน คลิก
http://www.youtube.com/watch?v=VBGgXhLj5WQ&feature=related

เพลงคอมพิวเตอร์ คลิก
http://www.youtube.com/watch?v=EGTavjdwAw8

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
http://www.youtube.com/watch?v=713KJiIfo2w

วาดรูปต้นไม้ โปรแกรม paint คลิก
http://www.youtube.com/watch?v=eYLW25yjs94

เพลง ก.ไก่
http://www.youtube.com/watch?v=yl84UJHULgI

เพลง แม่ไก่ใจดี
http://www.youtube.com/watch?v=WpEHGDayaVI

เพลง ดั่งดอกไม้บาน
http://www.youtube.com/watch?v=mCnKMpGPdSI

เพลง อยู่อย่างพอเพียง
http://www.youtube.com/watch?v=iMAqR0qRlWo

เพลง จำขึ้นใจ
http://www.youtube.com/watch?v=cxTF1wL06Q4

โฆษณา