แผนที่ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) หมู่ 7 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-5845765  ลงเรือข้ามฟ้ากที่วัดสนามเหนือติดกับวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

 

Advertisements